Thông điệp cuộc sống

Zalo sắp thu phí người dùng?

Theo đó, nhiều người dùng đã chia sẻ lên mạng xã hội Facebook những ảnh chụp của thông báo này. Theo nội dung chia sẻ,...