Tâm sự

Phụ nữ khôn ngoan hãy lấy CHỒNG LÙN, tại sao lại thế?

Phụ nữ khôn ngoan hãy lấy CHỒNG LÙN, vừa giỏi KIẾM TIỀN lại vừa CHIỀU VỢ nhất mực, gia đình hạnh phúc vui tươi...