Nhữɴg tâm tướɴg tốt của ɴgười có tiềɴ đồ: Bạɴ đã sở hữu được bao ɴhiêu?

Những tâm tướng tốt của người có tiền đồ, được Thần Phật phù hộ, công danh rực sáng. Bạn đã sở hữu được bao nhiêu?

1. Khả năng càng lớn, trách nhiệm càng cao. Sống vì người khác chính là để đức cho bản thân mình.

2. Dù làm bất cứ công việc gì, cũng phải thấu tình đạt lý, cẩn thận.

3. Làm người phải hành thiện, kết giao phải gần quân tử, xa lánh tiểu nhân sẽ tạo được đạo phúc.

4. Kỷ luật bản thân trước mọi cám dỗ, nhường nhịn lợi ích cho người khác, biết nhận phần thiệt về mình.

5. Rơi vào nghịch cảnh luôn giữ tâm an tĩnh, không rối loạn.

tam-sinh-tuong-36. Chuyện không thể làm được hãy từ chối. Chuyện đã hứa hãy cố gắng thực hiện. Kết giao giữa người với người, chữ tín luôn làm đầu.

7. Quá khứ là thứ đã qua, hãy bỏ lại tất cả ở đằng sau và hướng về phía trước.

8. Không che đậy sai trái, không giấu diếm khuyết điểm, làm người dám sai thì phải dám sửa, không được đùn đẩy trách nhiệm lên người khác.

9. Thay vì bận tâm chuyện thiên hạ, hãy làm tốt việc của mình.

10. Không ức hiếp người hiền lành, không hèn mọn trước cái ác. Mở rộng tấm lòng, bác ái mà sống.

11. Không kiêu căng ngạo mạn, biết khiên tốn giữ mình, nắm bắt tốt thời cơ, là tư duy của những ngườ thành công.

12. Chuyện không thể nói trước mặt, thì không được được xấu sau lưng, càng không có quyền đặt điều, gièm pha những chuyện không có thật cho người khác.

13. Không tham phú phụ bần, bình đẳng trước chúng sinh. Không khinh thường người khác, luôn trân trọng giá trị của con người.

14. Lấy nhẫn nhịn làm đầu mới có thể chu toàn cuộc sống, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

15. Trên đời, người duy nhất không được phụ chính là bản thân mình.