Người may mắn chỉ có bản thân mình mới tạo ra những phúc phận đó, nếu tâm một người không có thiện niệm ông trời cũng không thể giúp được.

Người tự lập không nghe lời khuyên của người khác

Chúng ta thừa hiểu rằng nếu một người có chủ kiến của bản thân là điều rất đáng quý, được mọi người tôn trọng. Vì tôn trọng ý kiến của người khác cũng là tôn trọng chính bản thân mình.

Dù bạn có tài giỏi đến mấy nhưng ong cuộc sống có những lúc chúng ta cũng cần những lời khuyên của người khác để đưa ra cho mình lựa chọn đúng đắn. Người khác có quan tâm bạn họ mới đưa ra lời khuyên nhủ, có thể họ đã có kinh nghiệm trải qua sự việc trong cuộc sống.

Có nhiều người cái ”tôi” rất lớn, lúc nào cũng không thích nghe lời khuyên của người khác. Cứ như vậy thì họ sẽ chỉ làm khổ bản thân mình mà thôi.

Hung thần nơi cửa PhậtNgười ác ý không có tâm

Lòng tốt mà chũng ta đang nói đến nghĩa là bạn phải có từ bi, nhân ái, bạn nên quan tâm đến người khác trong mọi việc.

Ngừa xưa cho rằng một khi người mất đi trái tim thiện lương, trong sáng thì trái tim họ trở nên đen tối và xảo quyệt, người đó sẽ nhanh chóng trở nên không có bạn, bất lực và bị cô lập. Ngay cả khi người này có khả năng tài giỏi thì sớm muộn gì người đó cũng sẽ không được người khác quý trọng. Nếu như bạn vô tâm với người khác thì người khác cũng sẽ vô tâm với bạn mà thôi.

Người có tấm lòng không bao dung

Biển cả có thể dung nạp trăm sống, vậy thì cớ sao con người lại không thể có tấm lòng bao dung như vậy. Nếu người sống mà không có tấm lòng bao dung, gặp việc gì cũng không muốn chịu thiệt thì sớm muộn cũng chẳng ai yêu thương hay qusy trọng. Dù có được một chút hời cũng chẳng được bao lâu, cuối cùng cũng chỉ tăng thêm ác ý với bản thân, người không có đức trong lời nói và tấm lòng, trong mắt người xưa, không phải là chuyện tích phước đức và phong thủy tốt cho chính mình.