Trên đời này khoảng cách xa nhất không phải là sống và chết. Mà là gần nhau nhưng không hiểu nổi nhau…